Nếu bạn thuộc tuổi Hợi và muốn có con, bạn nên sinh nở vào năm Mùi, Thìn hoặc Mão.

(Bài viết mang tính tham khảo).

© Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp
Sửu Dần
Mão Thìn Tị
Ngọ Mùi Thân
Dậu Tuất Hợi

Alexandra V