Bà Trần Hồng Thắm. Ảnh: LĐO © Lao Động Bà Trần Hồng Thắm. Ảnh: LĐO Mới đây, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ nộp đơn xin nghỉ việc, nay thì bà Trần Hồng Thắm – Giám đốc Sở cũng nộp đơn xin nghỉ việc.

Bà Trần Hồng Thắm – Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ, có đơn xin nghỉ việc gửi Bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành phố và Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ, lý do: “Hiện nay tôi bị huyết áp cao phải uống thuốc hằng ngày (gần đây diễn biến huyết áp hay bất thường), bác sĩ chỉ định không được làm việc trong điều kiện cường độ lao động cao và áp lực công việc lớn”.

Bệnh là lý do chính đáng, nếu bà Trần Hồng Thắm có nguyện vọng được nghỉ để có thời gian và điều kiện chăm sóc sức khỏe bản thân và chăm lo cho gia đình thì nên ủng hộ.

Xét về công việc chung, lãnh đạo phải có đủ sức khỏe mới hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, hãy xem việc một giám đốc sở xin nghỉ việc là chuyện bình thường.

Cuối tháng năm vừa qua, khi ông Võ Minh Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Cần Thơ nộp đơn xin nghỉ việc, Báo Lao Động có bài “Hãy xem chuyện xin nghỉ việc của ông Võ Minh Lợi là bình thường”, và phân tích rằng: “kể cả trong trường hợp nội bộ mất đoàn kết, ông Lợi chọn cách bước ra khỏi cơ quan cũng tích cực hơn tìm cách giữ ghế để đấu đá”.

Nay bà Giám đốc Sở Trần Hồng Thắm lại nộp đơn xin nghỉ việc, thì hãy xem xét theo cách đơn giản, đồng ý cho nghỉ việc vì lý do cá nhân. Và kể cả khi lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo mất đoàn kết, bất hòa, đấu đá nội bộ, thì việc cho nghỉ để lựa chọn lãnh đạo khác thay thế cũng là chuyện phù hợp, có lợi cho cái chung hơn.

Nhưng còn một điều dư luận quan tâm, đó là gần đây các cơ quan có thẩm quyền kết luận Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ Trần Hồng Thắm có vi phạm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc sự quản lý của Sở. Vậy thì, căn cứ theo sai phạm để xử lý, các quy định của luật pháp có sẵn không đi đâu mà lo.

Ngoài hành vi hình sự ra, đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi, từ chức rồi thì chẳng có gì phải e ngại nữa.

Hãy xem chuyện một giám đốc sở, một chủ tịch tỉnh, một bộ trưởng xin từ chức do không đủ năng lực hay sức khỏe là chuyện bình thường, còn hơn là bị lôi ra tòa vì những sai phạm nghiêm trọng.

Đọc bài gốc tại đây.