Chiều 6.4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch Nước. © Lao Động Chiều 6.4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch Nước.

Chiều 6.4, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang làm Phó chủ tịch Nước, với 447/449 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ tán thành là 93,13%.

Nghị quyết được thông qua chiều nay (6.4) và có hiệu lực thi hành ngay.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Nước. Ảnh: Hà Phương. © Được Lao Động cung cấp Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Nước. Ảnh: Hà Phương.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Có trình độ cử nhân Sư phạm hóa học.

Bà Xuân là Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XI và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII; là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bà Xuân bắt đầu sự nghiệp với vị trí là giáo viên Trường THPT Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, An Giang; sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Sau đó bà đảm nhận các vị trí Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 10.2015, Bộ Chính trị điều động, phân công bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Vào tháng 9.2020, bà tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 1.2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đọc bài gốc tại đây.