Bài kiểm tra thuộc cấp độ 2 thậm chí còn làm khó nhiều người Việt.

Đề bài gồm 4 phần gồm trắc nghiệm khoanh vào từ đúng, sắp xếp từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh, viết lại câu nhưng vẫn giữ nghĩa ban đầu và hoàn thành đoạn hội thoại được cho sẵn.

© Được VnExpress cung cấp

Bài 1: Chọn đáp án trả lời đúng trong các phương án A, B hoặc C (2 điểm)

1. Vì không chú ý nên tôi mua…… chai sửa đã hết hạn sử dụng.

A. bị

B. được

C. phải

2. Hoa quả ở Việt Nam…… ngon …… rẻ nên được nhiều người ưa chuộng.

A. đã … lại …

B. vì … nên …

C. dù … nhưng …

3. …… được nghỉ hè …… gia đình tôi lại đi du lịch.

A. Có … mới …

B. Cứ … là …

C. Tuy … nhưng …

© Được VnExpress cung cấp

Bài 2. Sắp xếp những từ dưới đây để tạo thành câu đúng (2 điểm)

1. Cô giáo / bị/ tôi/ phê bình/ bài tập/ vì/ làm/ không/

2. gia đình/ sáu tháng nay/ thăm/ anh ấy/ chưa/ quê/ về/

3. những/ đợi/ vẫn/ chưa đến/ tôi/ 30 phút/ đã/ anh ấy/ mà/ anh ấy.

4. là/ Văn Miếu/ đầu tiên/ ở/ trường đại học/ Việt Nam.

5. Cứ… là…/ vợ chồng/ uống rượu/ hai/ anh ấy/ cãi nhau.

© Được VnExpress cung cấp

Bài 3. Sử dụng ngữ pháp trong ngoặc để viết lại câu sao cho nghĩa của câu không thay đổi (2 điểm)

1. Anh thuê ngôi nhà này để làm văn phòng thì rất phù hợp. (thật là… )

2. Thời tiết hôm nay không những lạnh mà còn có mưa nên tôi không muốn ra khỏi nhà. (đã… lại… )

3. Lần nào mẹ mắng nó cũng khóc. (Cứ… là… )

4. Năm nay trời lạnh sớm, tháng 10 trời đã lạnh rồi. (Mới… )

5. Hôm nay bà ấy mệt nên bà ấy ăn được rất ít. (Chẳng… mấy… )

Bài 4. Hoàn thành đoạn hội thoại sau (2 điểm)

Khách: Chào bác, nghe nói bác có nhà cho thuê. Cháu muốn thuê một phòng để ở.

Chủ nhà:….

Nancy (st)

Đọc bài gốc tại đây.