© Lao Động Lương hưu là một trong những khoản tiền quan trọng giúp người lao động ổn định cuộc sống khi về già. Do đó, cần nắm rõ quy định về cách tính chi tiết tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng.

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, công thức chung để tính mức hưởng lương hưu của mọi người lao động tham gia BHXH như sau:

Lương hưu hằng tháng = Tỉ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH.

Trong đó: Tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng quy định:

Căn cứ Điều 55 và Điều 74 Luật BHXH năm 2014, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

* Lao động nam:

– Nghỉ hưu trong năm 2021: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được hưởng 45%. Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được hưởng 45%.

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%.

– Mức hưởng tối đa là 75%.

Ví dụ: Ông A đóng BHXH được 25 năm. Năm 2021, ông A nghỉ hưu. Tỉ lệ lương hưu ông A được nhận như sau:

– 19 năm đóng BHXH: Hưởng 45%

– 6 năm đóng BHXH còn lại: Hưởng 6 x 2% = 12%

Tổng tỉ lệ lương hưu của ông A = 45% + 12% = 57%

* Lao động nữ:

– Đóng đủ 15 năm BHXH thì được hưởng 45%.

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%.

– Mức hưởng tối đa là 75%.

Ví dụ: Bà A đóng BHXH được 28 năm. Năm 2021, bà A nghỉ hưu. Tỉ lệ lương hưu bà A được nhận như sau:

– 15 năm đóng BHXH: Hưởng 45%

– 13 năm đóng BHXH còn lại: Hưởng 13 x 2% = 26%

Tổng tỉ lệ lương hưu của bà A = 45% + 26% = 71%

Lưu ý, nếu tỉ lệ hưởng lớn hơn 75% thì người lao động được nhận trợ cấp 1 lần khi về hưu.

Đọc bài gốc tại đây.