TPO – Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đang ngày đêm luyện tập cấp cứu trước giờ lên đường làm nhiệm vụ.

Tiền Phong Đồng thời, đây là cơ hội nâng cao năng lực mọi mặt, nhất là quy trình hoạt động chuẩn của BVDC2.3, làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị, triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi triển khai tới Phái bộ UNMISS. 1 © Tiền Phong Tiền Phong Đồng thời, đây là cơ hội nâng cao năng lực mọi mặt, nhất là quy trình hoạt động chuẩn của BVDC2.3, làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị, triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi triển khai tới Phái bộ UNMISS. 1 Tiền Phong Huấn luyện thực hành tổng hợp diễn ra từ ngày 17 – 31/12 và bao gồm 3 giai đoạn. 1 © Tiền Phong Tiền Phong Huấn luyện thực hành tổng hợp diễn ra từ ngày 17 – 31/12 và bao gồm 3 giai đoạn. 1 Tiền Phong Giai đoạn 1 (17 – 19/12) là giai đoạn chuẩn bị huấn luyện, nhằm thống nhất công tác chuẩn bị, địa điểm, nội dung, phương tiện, trang bị, vật chất... bảo đảm cho huấn luyện thực hành. 1 © Tiền Phong Tiền Phong Giai đoạn 1 (17 – 19/12) là giai đoạn chuẩn bị huấn luyện, nhằm thống nhất công tác chuẩn bị, địa điểm, nội dung, phương tiện, trang bị, vật chất… bảo đảm cho huấn luyện thực hành. 1 Tiền Phong Giai đoạn 2 (20 – 29/12) là giai đoạn huấn luyện thực hành tổng hợp, bao gồm thực hành xử lý các tình huống trên sơ đồ và sa bàn (02 ngày); thực hành xử lý các tình huống riêng lẻ có rút kinh nghiệm sau mỗi tình huống (04 ngày) và cuối cùng là vận hành tổng hợp BVDC2.3 và xử lý đồng thời, tổng hợp các tình huống (03 ngày). 1 © Tiền Phong Tiền Phong Giai đoạn 2 (20 – 29/12) là giai đoạn huấn luyện thực hành tổng hợp, bao gồm thực hành xử lý các tình huống trên sơ đồ và sa bàn (02 ngày); thực hành xử lý các tình huống riêng lẻ có rút kinh nghiệm sau mỗi tình huống (04 ngày) và cuối cùng là vận hành tổng hợp BVDC2.3 và xử lý đồng thời, tổng hợp các tình huống (03 ngày). 1 Tiền Phong Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, giai đoạn này BVDC2.3 tập trung thực hành, xử lý kịch bản tình huống trong môi trường hoạt động GGHB LHQ theo các quy trình hoạt động chuẩn của Phái bộ UNMISS, như các tình huống về y – dược (quy trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; lưu trữ hồ sơ; chuyển thương, chuyển tuyến. 1 © Tiền Phong Tiền Phong Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, giai đoạn này BVDC2.3 tập trung thực hành, xử lý kịch bản tình huống trong môi trường hoạt động GGHB LHQ theo các quy trình hoạt động chuẩn của Phái bộ UNMISS, như các tình huống về y – dược (quy trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; lưu trữ hồ sơ; chuyển thương, chuyển tuyến. 1 Tiền Phong Xử lý các tình huống thương vong…; về quân sự (bảo vệ, canh phòng, phòng chống cháy nổ); công tác báo cáo... Các kịch bản tình huống được tiến hành tuần tự, theo nguyên tắc từ dễ đến khó; từ riêng lẻ tới nhiều tình huống đồng thời; xử lý tình huống có kết hợp rút kinh nghiệm tới xử lý tình huống độc lập và đánh giá tổng thể; huấn luyện lý thuyết, sơ đồ và sa bàn trước khi huấn luyện thực hành tổng hợp. 1 © Tiền Phong Tiền Phong Xử lý các tình huống thương vong…; về quân sự (bảo vệ, canh phòng, phòng chống cháy nổ); công tác báo cáo… Các kịch bản tình huống được tiến hành tuần tự, theo nguyên tắc từ dễ đến khó; từ riêng lẻ tới nhiều tình huống đồng thời; xử lý tình huống có kết hợp rút kinh nghiệm tới xử lý tình huống độc lập và đánh giá tổng thể; huấn luyện lý thuyết, sơ đồ và sa bàn trước khi huấn luyện thực hành tổng hợp. 1 Tiền Phong Cận cảnh bác sĩ Bệnh viện dã chiến luyện tập trước giờ lên đường đi Nam Sudan 1 © Tiền Phong Tiền Phong Cận cảnh bác sĩ Bệnh viện dã chiến luyện tập trước giờ lên đường đi Nam Sudan 1

Giai đoạn 3 (30 – 31/12) là giai đoạn kết thúc huấn luyện thực hành tổng hợp, tổng kết rút kinh nghiệm, bế mạc và thu hồi, tháo dỡ trang bị, vật chất huấn luyện.