© Lao Động Nhiều bạn đọc thắc mắc, sau ngày 1.7.2021, có bắt buộc phải đổi sang căn cước công dân (CCCD) gắn chíp hay không.

Trước ngày 1.7.2021 chỉ là thời gian Nhà nước tạo điều kiện về sự ưu tiên và mức giá cho những đối tượng có nhu cầu làm thẻ mới. Như vậy, đây không phải là thời gian bắt buộc bạn phải đi làm thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp mới.

Theo quy định, những trường hợp bắt buộc đổi CMND sang CCCD gắn chíp sau ngày 1.7.2021 gồm:

– CMND hết thời hạn sử dụng;

– CMND hư hỏng không sử dụng được;

– Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

– Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

– Trường hợp bị mất CMND thì phải làm thủ tục cấp lại.

Những trường hợp bắt buộc đổi CCCD mẫu cũ sang CCCD gắn chíp sau ngày 1.7.2021 gồm:

+ Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;

+ Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

+ Xác định lại giới tính, quê quán;

+ Có sai sót về thông tin trên thẻ hiện tại;

+ Khi công dân có yêu cầu.

– Thẻ CCCD được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

+ Bị mất thẻ CCCD;

+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, sau ngày 1.7.2021 vẫn không bắt buộc đổi sang CCCD gắn chíp nếu không thuộc những trường hợp quy định trên. Nếu không thuộc những trường hợp quy định trên, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng CMND/CCCD mã vạch cũ cho đi khi hết thời hạn.

Đọc bài gốc tại đây.