Thị trường chứng khoán tuần này vẫn đang trên đà áp sát để chinh phục mốc 1.200 điểm © Lao Động Thị trường chứng khoán tuần này vẫn đang trên đà áp sát để chinh phục mốc 1.200 điểm Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng ngày càng giảm sâu, thông tin 2 mã cổ phiếu chia cổ tức bằng tiền mặt lên tới 25% ngay trong tuần này thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Trong tuần từ 22 – 26.2.2021, có tới hai doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt lên tới 25% là Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (HOSE: DSN) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (mã HNX: LHC).

CTCP Công viên nước Đầm Sen (HOSE: DSN) dự kiến chi trả cổ tức 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 25% (mỗi cổ phiếu nhận được 2.500 đồng).

Đồ thị giá cổ phiếu DSN trong thời gian qua. © Được Lao Động cung cấp Đồ thị giá cổ phiếu DSN trong thời gian qua.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, về tình hình kinh doanh năm 2020, DSN thông báo doanh thu thuần năm 2020 đạt 84,2 tỉ đồng, giảm 61,6% so với thực hiện trong năm 2019 và hoàn thành được 39,16% kế hoạch năm.

Trong đó, lượng khách năm 2020 đạt 467.975 người, giảm 63,4% so với cùng kỳ và chỉ đạt được 36,56% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 41,2 tỉ đồng – thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26.2 và ngày thực hiện là 15.3. Với hơn 12 triệu cổ phiêu đang lưu hành, DSN dự kiến chi 30 tỉ đồng để trả cổ tức.

Có thể thấy đây là mức chia cổ tức thấp nhất trong nhiều năm gần đây của doanh nghiệp sở hữu Công viên Văn hóa Đầm Sen.

Công viên nước Đầm Sen đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo 2 kịch bản: Kịch bản 1, năm 2021 doanh thu là 157 tỉ đồng, tăng 86,5% so với thực hiện năm 2020 và tỷ lệ cổ tức tối thiểu cho cổ đông là 36%.

Kịch bản 2, năm 2021 doanh thu là 97 tỉ đồng, tăng 15,2% so với thực hiện trong năm 2020 và tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 15%.

Đồ thị giá cổ phiếu LHC trong thời gian qua. © Được Lao Động cung cấp Đồ thị giá cổ phiếu LHC trong thời gian qua.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (mã HNX: LHC) cũng công bố sẽ chia cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 2.500 đồng).

Với 7,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính LHC sẽ chi 18 tỉ đồng để thực hiện trả cổ tức cho cổ đông. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 22.1 và cổ tức dự kiến thanh toán vào 12.3.

Doanh thu thuần của LHC trong năm 2002 đã tăng hơn 13% so với năm trước, lên hơn 854 tỉ đồng. Lãi ròng tăng gần 19%, lên mức 62 tỉ đồng. Công ty đã thực hiện 95% về doanh thu và vượt 20% về lợi nhuận so với kế hoạch.

Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh (mã UpCOM: PAS) dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 với tổng tỷ lệ 15%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23.2.2021.

Trong đó 5% là bằng tiền mặt (tương đương 1 cổ phiếu nhận được 500 đồng), chi trả vào 24.3.2021 và 10% bằng cổ phiếu (người sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu mới).

CTCP Dịch vụ sân bay quốc tế Cam Ranh (CIA) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 4.3.2021.

CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà (SHE) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15.3.3021.