ĐH Thái Nguyên công bố điểm sàn xét tuyển đại học 2020: Tăng từ 1,5-3 điểm

Năm 2020, Đại học Thái Nguyên sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức. Ảnh: TNU © Lao Động Năm 2020, Đại học Thái Nguyên sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức. Ảnh: TNU Điểm sàn (xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020) của nhiều ngành đào tạo thuộc các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên tăng từ 1,5 – 3,0 điểm so với năm 2019.

Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 (điểm sàn).

Theo đó, năm nay điểm sàn các ngành của các trường thành viên/ khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên nằm ở mức từ 14,5 – 19 điểm (không bao gồm các ngành thuộc khối ngành sức khỏe và khối ngành đào tạo giáo viên).

So với năm 2019, điểm sàn năm nay tăng từ 1,5 – 3,0 điểm.

Điểm sàn xét tuyển năm 2020 của các trường thành viên ĐH Thái Nguyên.

Cụ thể, điểm sàn ở một số trường đại học tăng khá mạnh so với năm ngoái, như các ngành ở Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp có mức điểm sàn từ 15 – 18 điểm. Tương tự, điểm sàn của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông có mức điểm từ 16 – 19 điểm.

Trường Đại học Khoa học có mức điểm sàn các ngành từ 15 điểm.

Bốn ngành đào tạo của Khoa Quốc tế (chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) có mức điểm sàn là 15 điểm. Hầu hết các ngành của Trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên có mức điểm sàn từ 15 điểm (trừ ngành Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Trung Quốc điểm sàn theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Riêng các ngành thuộc khối ngành sức khỏe của Trường Đại học Y – Dược và nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điểm sàn.