Địa phương đầu tiên ở ĐBSCL hoàn thành xây dựng nông thôn mới

© Lao Động Cần Thơ là địa phương đầu tiên tại ĐBSCL và là địa phương thứ 3 trong cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, sớm hơn một năm so với kế hoạch…

Ngày 16.9, UBND TP Cần Thơ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Tính đến nay, cả 4 huyện của TP Cần Thơ gồm: Phong Điền, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, huyện Phong Điền là đơn vị được công nhận nông thôn mới đầu tiên vào năm 2015, huyện Vĩnh Thạnh được công nhận năm 2018.

TP Cần Thơ là địa phương đầu tiên tại ĐBSCL và là địa phương thứ 3 trong cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, sớm hơn một năm so với kế hoạch.

Huyện Thới Lai và Cờ Đỏ nhận Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: P.V. © Được Lao Động cung cấp Huyện Thới Lai và Cờ Đỏ nhận Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: P.V.

Cần Thơ có nền kinh tế tăng trưởng khá, là địa phương duy nhất trong vùng ĐBSCL có điều tiết ngân sách về Trung ương. Giai đoạn 2006-2019, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt mức bình quân 7,27%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, cao nhất trong vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL, hằng năm đóng góp khoảng 12% GRDP của vùng ĐBSCL.

Thành phố hoàn thành trước thời hạn chương trình xây dựng nông thôn mới với tổng các nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2011-2019 là 13.942 tỷ đồng và đang xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao tiến đến nông thôn mới kiểu mẫu.

Cần Thơ đã trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương với tỉ lệ đô thị hóa năm 2019 đạt khoảng 70%, cao hơn gần 2 lần so với mức trung bình cả nước. Cần Thơ cũng là một trong 6 đô thị trọng điểm thực hiện đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu và hướng tới là đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 0,66%, thấp nhất so với các tỉnh trong vùng ĐBSCL.

Dịp này, 16 tập thể và 31 cá nhân của huyện Thới Lai và Cờ Đỏ được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vì có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.