Ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Khóa XIII

TP – Ngày 8/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và bộ trưởng. Tiền Phong Ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Khóa XIII 1 © Tiền Phong Tiền Phong Ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Khóa XIII 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị chủ trì, điều hành chương trình Hội nghị.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đọc các tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ KH&CN, Bộ trưởng Bộ Y tế; về công tác giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; về việc giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ KH&CN, Bộ trưởng Bộ Y tế; ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.