Hồ chứa lớn nhất Thừa Thiên Huế phải mở cửa cống tháo sâu

Nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, hồ chứa Tả Trạch được lệnh mở cửa cống tháo sâu. Ảnh: PĐ. © Lao Động Nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, hồ chứa Tả Trạch được lệnh mở cửa cống tháo sâu. Ảnh: PĐ.

Hồ chứa lớn nhất Thừa Thiên Huế được lệnh mở cửa cống tháo sâu để đảm bảo an toàn.

Ngày 8.10, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành lệnh yêu cầu vận hành điều tiết hồ chứa Tả Trạch.

Theo đó, căn cứ tình hình lưu lượng thực tế đến hồ, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 vận hành điều tiết hồ Tả Trạch.

Nhiều tuyến đường ở Thừa Thiên Huế ngập sâu được cắm biển cảnh báo cho các phương tiện. Ảnh: PĐ. © Được Lao Động cung cấp Nhiều tuyến đường ở Thừa Thiên Huế ngập sâu được cắm biển cảnh báo cho các phương tiện. Ảnh: PĐ.

Cụ thể, hồ Tả Trạch phải điều tiết qua cống tháo sâu và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 140 – 900m3/s. Thời gian bắt đầu mở cửa cống tháo sâu là 11h30 ngày 8.10.

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 thực hiện khi nhận được lệnh này và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo để có sự chỉ đạo.

Hồ chứa Tả Trạch có dung tích hơn 500 triệu m3. Đây là công trình hồ chứa quy mô lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế và là công trình hồ chứa lớn thứ hai ở miền Trung, sau hồ Cửa Đại ở Thanh Hóa. Hồ Tả Trạch có nhiệm vụ chống lũ tiểu mãn, lũ sớm và giảm lũ chính vụ cho hệ thống sông Hương.

Trước đó, vào ngày 7.10, hai hồ thủy điện Hương Điền và A Lưới ở Thừa Thiên Huế đã mở cửa xả điều tiết nước. Đến 4h ngày 8.10, hồ Hương Điền được lệnh điều tiết qua tràn và qua tuabin với lưu lượng tăng dần từ 500 – 600m3/s, thời gian điều tiết từ 8h ngày 8.10.