Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn. © VietnamPlus Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Hạn chế ra ngoài trời nắng từ 10-16h, luôn che chắn khi ra ngoài nắng, duy trì đủ lượng nước cho cơ thể, ăn thực phẩm dễ tiêu, rèn luyện cơ thể là một số những biện pháp phòng chống mùa Hè./.

Đọc bài gốc tại đây.