Nguyễn Hồng Nhung lần đầu chia sẻ về ‘phao thủng’ trong tình yêu