Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn. © VietnamPlus Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1624/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của . Theo đó, hướng dẫn này quy định các đối tượng đủ điều kiện tiêm và không nên tiêm./.

Đọc bài gốc tại đây.