TPO –

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tăng cường tham gia tuyên truyền, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, khơi dậy và củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội trước thềm Đại hội XIII.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương © Tiền Phong Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Sáng 23/12, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại hơn 700 điểm cầu trên cả nước.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, nhấn mạnh một trong những nội dung tập trung tuyên truyền là kết quả Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư 14 khóa XII vừa qua. Tại hội nghị, T.Ư đã thảo luận và thống nhất rất cao các nội dung mà Bộ Chính trị đề nghị tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

T.Ư cũng thống nhất cao với các tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến chương trình, nội dung Đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội và khẳng định tinh thần chung là phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu dự Đại hội; đồng thời phải thực hiện nghiêm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trách nhiệm cá nhân của mỗi đại biểu, đặc biệt là vai trò nêu gương của các ủy viên T.Ư khóa 12 và các trưởng đoàn.

Vì vậy, ông Thủy lưu ý công tác tuyên truyền cần chú ý từ chỉ đạo, định hướng quan trọng trong bài phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về những kết quả nói trên. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư tuyên truyền khẳng định Hội nghị T.Ư 14 đã thành công rất tốt đẹp, hầu hết các nội dung công việc quan trọng chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng cơ bản hoàn thành đúng mục đích và yêu cầu đề ra.

“Như các đồng chí biết, từ nay đến Đại hội XIII của Đảng, vừa rồi Hội nghị T.Ư 14, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội bất mãn chính trị sẽ gia tăng kích động, xuyên tạc, chống phá quyết liệt cả về đường lối, chính sách và nhất là công tác nhân sự của Đảng, nhằm chia rẽ sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội”, ông Thủy nhấn mạnh.

require([“inlineoutstreamAd”, “c.deferred”], function(outStreamVideoAd) {
outStreamVideoAd(“&AP=7466700&PG=NEWVNVI16&PVGUID=a26fc217eb7548e98b02f9d6b708567d&PROVIDERID=B6FKSOQYB”, {“scrollInit”:true,”enableAdRefresh”:true,”adaptiveRefresh”:true,”adaptiveRefreshInterval”:1000,”prid”:”B6FKSOQYB”,”adsVNextHeight”:”LB”,”adsVNextWidth”:”LB”,”rid”:”a26fc217eb7548e98b02f9d6b708567d”,”adtext”:”Ad”,”showmute”:true,”showvolume”:true,”nonviewablebehavior”:”pause”,”showprogressbar”:true,”allowfullscreen”:true,”videothreshold”:1,”videooffset”:5,”skiplocation”:”top-left”,”skiptext”:”Video can be skipped in %%TIME%% seconds”,”skipbuttontext”:”SKIP”,”autoinitialsize”:false,”disablecollapse”:false,”playOnMouseover”:false,”audioOnMouseover”:”false”,”playVideoVisibleThreshold”:50,”disableTopBar”:false,”preShowType”:”none”,”preShowUrl”:””,”postShowType”:””,”postShowUrl”:””,”postShowClickUrl”:””,”fallbackType”:””,”fallbackUrl”:””,”fallbackClickUrl”:””,”vpaidTimeout”:5000,”terminateUnresponsiveVPAIDCreative”:false,”enableInlineVideoForIos”:false,”delayExpandUntilVPAIDInit”:false,”delayExpandUntilVPAIDImpression”:false,”apnId”:280});
});

Từ đó, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tăng cường tham gia tuyên truyền, tham gia phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, khơi dậy và củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội trước thềm Đại hội XIII.