Thêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển

TPO – Trường Đại học Y tế công cộng, Học viện Y Dược học cổ truyền công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Thêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển © Tiền Phong Thêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển

Theo đó, điểm chuẩn Trường Đại học Y tế công cộng nhận hồ sơ xét tuyển từ 14 đến 19 điểm ở các ngành. Còn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam lấy điểm sàn là 21.

Cụ thể, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng điểm xét tuyển là 19 điểm. Nhưng các ngành Công tác xã hội, Công nghệ kỹ thuật môi trường chỉ 14 điểm.

Các ngành điểm sàn chi tiết như sau:

Thêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển © Tiền Phong Thêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển Thêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển © Tiền Phong Thêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển

Năm 2019, Đại học Y tế công cộng (Hà Nội) tuyển sinh 360 chỉ tiêu bằng hai phương thức là xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia (phương thức 1) và xét học bạ (2). Trường lấy điểm chuẩn từ 15 đến 18,5 theo phương thức 1 và từ 15 đến 27,55 ở phương thức 2.

Cụ thể như sau:

Thêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển © Tiền Phong Thêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng kí xét tuyển Đại học hệ liên thông chính quy đợt 1năm 2020 (theo kết quả kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020) như sau:

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp đối với thí sinh ở khu vực 3:

STT

Ngành

Mã số

Tổ hợp xét tuyển

Mức điểm

tối thiểu (điểm)

1

Y học cổ truyền

7720115

Toán – Hóa – Sinh

21,00

Năm 2019, Học viện Y Dược học cổ truyền lấy điểm chuẩn từ 20,55 đến 23,25, cụ thể như sau:

TPO - Trường Đại học Y tế công cộng, Học viện Y Dược học cổ truyền công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.Tiền PhongThêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển1Theo đó, điểm chuẩn Trường Đại học Y tế công cộng nhận hồ sơ xét tuyển từ 14 đến 19 điểm ở các ngành. Còn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam lấy điểm sàn là 21. Cụ thể, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng điểm xét tuyển là 19 điểm. Nhưng các ngành Công tác xã hội, Công nghệ kỹ thuật môi trường chỉ 14 điểm. Các ngành điểm sàn chi tiết như sau: Tiền PhongThêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển1 Tiền PhongThêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển1 Năm 2019, Đại học Y tế công cộng (Hà Nội) tuyển sinh 360 chỉ tiêu bằng hai phương thức là xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia (phương thức 1) và xét học bạ (2). Trường lấy điểm chuẩn từ 15 đến 18,5 theo phương thức 1 và từ 15 đến 27,55 ở phương thức 2. Cụ thể như sau: Tiền PhongThêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển1 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng kí xét tuyển Đại học hệ liên thông chính quy đợt 1năm 2020 (theo kết quả kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020) như sau: Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp đối với thí sinh ở khu vực 3: STT Ngành Mã số Tổ hợp xét tuyển Mức điểm tối thiểu (điểm) 1 Y học cổ truyền 7720115 Toán – Hóa – Sinh 21,00 Năm 2019, Học viện Y Dược học cổ truyền lấy điểm chuẩn từ 20,55 đến 23,25, cụ thể như sau: Điểm xét tuyển bằng tổng điểm ba môn trong tổ hợp không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên. Thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn phải đạt các tiêu chí phụ theo thứ tự từ 1 đến 3. Trong đó, ưu tiên 1 ngành Dược học là môn Hóa và hai ngành còn lại là điểm môn Sinh. Ưu tiên 2 là điểm môn Toán. Ưu tiên 3 là thứ tự nguyện vọng. Với điểm chuẩn như trên, cộng với số lượng thí sinh đã trúng tuyển thẳng, số thí sinh đã trúng tuyển vào trường là 1.006, vượt chỉ tiêu 106 em. Điểm sàn vào Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cao nhất 22 điểm, điểm chuẩn sẽ bao nhiêu? Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy xét tuyển đợt 1 dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020. Theo đó, điểm sàn vào các ngành dao động từ 19-22 điểm. Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội xin từ chức Thông tin từ ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết vì lý do cá nhân, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, GS.TS Phạm Quang Minh đã có đơn xin từ chức. Tuyệt đối không được phép đào tạo thạc sĩ ngoài trụ sở chính, phân hiệu dưới mọi hình thức Theo quy định pháp luật hiện hành không cho phép liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ nên dự thảo Quy chế quy định theo hướng không cho phép tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ ngoài trụ sở chính hoặc phân hiệu của cơ sở đào tạo. Đổi mới cách ra đề kiểm tra, đánh giá: Giảm thiểu học thêm, dạy thêm tiêu cực? Việc xây dựng bài kiểm tra trên ma trận, đặc tả của đề, đáp ứng các mức độ cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục quy định trong chương trình giúp tránh được những việc tiêu cực như ép học sinh học thêm chỉ vì giáo viên đó ra đề. Điểm sàn Học viện an ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân như thế nào? Học viện An ninh và Học viện Cảnh sát nhân dân đã công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm nay. © Tiền Phong TPO – Trường Đại học Y tế công cộng, Học viện Y Dược học cổ truyền công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.Tiền PhongThêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển1Theo đó, điểm chuẩn Trường Đại học Y tế công cộng nhận hồ sơ xét tuyển từ 14 đến 19 điểm ở các ngành. Còn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam lấy điểm sàn là 21. Cụ thể, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng điểm xét tuyển là 19 điểm. Nhưng các ngành Công tác xã hội, Công nghệ kỹ thuật môi trường chỉ 14 điểm. Các ngành điểm sàn chi tiết như sau: Tiền PhongThêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển1 Tiền PhongThêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển1 Năm 2019, Đại học Y tế công cộng (Hà Nội) tuyển sinh 360 chỉ tiêu bằng hai phương thức là xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia (phương thức 1) và xét học bạ (2). Trường lấy điểm chuẩn từ 15 đến 18,5 theo phương thức 1 và từ 15 đến 27,55 ở phương thức 2. Cụ thể như sau: Tiền PhongThêm hai trường đại học khối ngành Y công bố điểm sàn xét tuyển1 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng kí xét tuyển Đại học hệ liên thông chính quy đợt 1năm 2020 (theo kết quả kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020) như sau: Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp đối với thí sinh ở khu vực 3: STT Ngành Mã số Tổ hợp xét tuyển Mức điểm tối thiểu (điểm) 1 Y học cổ truyền 7720115 Toán – Hóa – Sinh 21,00 Năm 2019, Học viện Y Dược học cổ truyền lấy điểm chuẩn từ 20,55 đến 23,25, cụ thể như sau: Điểm xét tuyển bằng tổng điểm ba môn trong tổ hợp không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên. Thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn phải đạt các tiêu chí phụ theo thứ tự từ 1 đến 3. Trong đó, ưu tiên 1 ngành Dược học là môn Hóa và hai ngành còn lại là điểm môn Sinh. Ưu tiên 2 là điểm môn Toán. Ưu tiên 3 là thứ tự nguyện vọng. Với điểm chuẩn như trên, cộng với số lượng thí sinh đã trúng tuyển thẳng, số thí sinh đã trúng tuyển vào trường là 1.006, vượt chỉ tiêu 106 em. Điểm sàn vào Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cao nhất 22 điểm, điểm chuẩn sẽ bao nhiêu? Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy xét tuyển đợt 1 dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020. Theo đó, điểm sàn vào các ngành dao động từ 19-22 điểm. Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội xin từ chức Thông tin từ ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết vì lý do cá nhân, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, GS.TS Phạm Quang Minh đã có đơn xin từ chức. Tuyệt đối không được phép đào tạo thạc sĩ ngoài trụ sở chính, phân hiệu dưới mọi hình thức Theo quy định pháp luật hiện hành không cho phép liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ nên dự thảo Quy chế quy định theo hướng không cho phép tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ ngoài trụ sở chính hoặc phân hiệu của cơ sở đào tạo. Đổi mới cách ra đề kiểm tra, đánh giá: Giảm thiểu học thêm, dạy thêm tiêu cực? Việc xây dựng bài kiểm tra trên ma trận, đặc tả của đề, đáp ứng các mức độ cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục quy định trong chương trình giúp tránh được những việc tiêu cực như ép học sinh học thêm chỉ vì giáo viên đó ra đề. Điểm sàn Học viện an ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân như thế nào? Học viện An ninh và Học viện Cảnh sát nhân dân đã công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm nay.

Điểm xét tuyển bằng tổng điểm ba môn trong tổ hợp không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên. Thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn phải đạt các tiêu chí phụ theo thứ tự từ 1 đến 3. Trong đó, ưu tiên 1 ngành Dược học là môn Hóa và hai ngành còn lại là điểm môn Sinh. Ưu tiên 2 là điểm môn Toán. Ưu tiên 3 là thứ tự nguyện vọng.

Với điểm chuẩn như trên, cộng với số lượng thí sinh đã trúng tuyển thẳng, số thí sinh đã trúng tuyển vào trường là 1.006, vượt chỉ tiêu 106 em.