© Lao Động Không ít trường hợp ở chung với gia đình vợ hoặc chồng, muốn tách hộ nhưng chưa có nhà riêng. Dưới đây sẽ là thủ tục tách hộ mới nhất.

Từ ngày 1.7.2021, khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực, Bộ Công an sẽ không cấp mới sổ hộ khẩu giấy, dần chuyển sang quản lý công dân bằng mã số định danh cá nhân (hộ khẩu điện tử). Vì thế, từ ngày này chỉ có khái niệm “tách hộ” chứ không phải là “tách hộ khẩu” như trước đây.

Thủ tục tách hộ được căn cứ vào Khoản 2 Điều 25 Luật Cư trú 2020 quy định hồ sơ tách hộ gồm giấy tờ sau:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

– Trường hợp tách hộ sau ly hôn thì hồ sơ tách hộ bao gồm:

+ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, bạn nộp hồ sơ tách sổ hộ khẩu cho cơ quan đăng ký cư trú.

Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin; trường hợp từ chối giải quyết tách hộ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đọc bài gốc tại đây.