Sáng 11.6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về tình hình phòng chống dịch COVID-19 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng đại diện các, bộ, ban, ngành liên quan.

Đọc bài gốc tại đây.