TP HCM tháo gỡ vướng mắc liên quan đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới

Theo đó, Đối với những khu vực quy hoạch thực hiện không khả thi, TP HCM đề xuất điều chỉnh quy hoạch, xóa quy hoạch, trả lại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đối với những khu vực quy hoạch đất hỗn hợp còn tính khả thi, đủ điều kiện thuận lợi để thực hiện chỉnh trang đô thị, nhưng chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt, Sở ngành đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Cụ thể hóa quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 để xác định rõ vị trí, ranh giới từng loại chức năng sử dụng đất, công khai lấy ý kiến nhân dân, hướng dẫn nhân dân cùng tham gia đầu tư hạ tầng trong khu vực và thực hiện theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt.

TP HCM chia 3 trường hợp để tháo gỡ khó khăn liên quan đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới. © Kiến Thức TP HCM chia 3 trường hợp để tháo gỡ khó khăn liên quan đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới.

Đối với khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới còn tính khả thi, Sở, ngành đề xuất kêu gọi đầu tư.

Sở, ngành, địa phương cần quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng, không phép, sai phép, tự ý phân lô hộ lẻ, để phát triến các khu dân cư theo định hướng đô thị mới.