Tử vi tuần 9/11 – 15/11

Bảo Bình nên dành trọn nguồn năng lượng cùng những khoảng thời gian rảnh rỗi của mình cho công việc.

© Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp © Được iOne cung cấp
Bạch Dương (21/3 – 20/4) Kim Ngưu (21/4 – 20/5) Song Tử (21/5 – 21/6) Cự Giải (22/6 – 22/7)
Sư Tử (23/7 – 22/8) Xử Nữ (23/8 – 22/9) Thiên Bình (23/9 – 22/10) Bò Cạp (23/10 – 21/11)
Nhân Mã (22/11 – 21/12) Ma Kết (22/12 – 19/1) Bảo Bình (20/1 – 18/2) Song Ngư (19/2 – 20/3)

Alexandra V