Đại hội XIII sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hay giữ như hiện hành; số lượng các “trường hợp đặc biệt” được đề cử vào Trung ương khóa mới…, là những câu hỏi được nêu trong cuộc họp báo chiều 22/1.

Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho hay “Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất, do vậy việc sửa đổi Điều lệ Đảng sẽ do Đại hội xem xét quyết định”.

Theo ông, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII dự kiến có 200 người, trong đó 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết. “Đến nay các cấp có thẩm quyền đã chuẩn bị số dư bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa mới từ 10-15%. Tới đây ra Đại hội, các đại biểu có thể đề cử, giới thiệu thêm trên cơ sở đảm bảo số dư không quá 30%”, ông Chính nói.

Trong danh sách đề cử, Trung ương khóa XII đã giới thiệu một số Uỷ viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII và một số nhân sự lần đầu thuộc trường hợp “đặc biệt” tham gia Ủy viên Trung ương chính thức.

Trung ương khóa XII cũng đã thông qua nhân sự là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ khoá XIII.

Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Giang Huy © Được VnExpress cung cấp Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Giang Huy

Trả lời câu hỏi về nội dung nêu trên, ông Chính cho hay trường hợp “đặc biệt” được giới thiệu vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới xuất phát từ tình hình thực tiễn và căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện. “Nhất là trên cơ sở sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng và nhân dân cũng như yêu cầu, đòi hỏi ở các vị trí đặc biệt quan trọng, lĩnh vực trọng yếu của các cơ quan Trung ương”, ông Chính nói.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã “cân nhắc thận trọng, tổng thể, theo quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan để lựa chọn một số nhân sự trường hợp đặc biệt cả tái ứng cử và giới thiệu lần đầu để trình Đại hội XIII xem xét, quyết định”.

Ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Giang Huy © Được VnExpress cung cấp Ông Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Giang Huy

Thông tin thêm, ông Võ Văn Thưởng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định công tác nhân sự Đại hội XIII đã được các cấp có thẩm quyền chuẩn bị bài bản, cẩn trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, “làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó và đạt thống nhất cao trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư”.

Theo ông Thưởng, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII đã “kế thừa những kinh nghiệm quý báu và cách làm hiệu quả của các kỳ Đại hội trước; đồng thời, bổ sung thêm một số biện pháp phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay”.

Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 người so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Đại biểu cao tuổi nhất 77, đại biểu thấp tuổi nhất là 34.