Vườn quốc gia Vũ Quang được công nhận là vườn di sản ASEAN

Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN công nhận vườn quốc gia Vũ Quang là Vườn di sản ASEAN, ngày 21/11.

Buổi lễ công bố được tổ chức sáng nay, tại trụ sở Vườn quốc gia Vũ Quang, đóng ở huyện Vũ Quang. Vườn được công nhân là Vườn di sản bởi hội tụ đủ các tiêu chí như: Tính toàn vẹn sinh thái, tính đại diện, tính tự nhiên, tính bảo tồn cao, kế hoạch quản lý, bảo tồn và tính pháp lý.

Đại diện Vườn quốc gia Vũ Quang (thứ 2 từ trái sang) nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN. Ảnh: Hoàn Lập © Được VnExpress cung cấp Đại diện Vườn quốc gia Vũ Quang (thứ 2 từ trái sang) nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN. Ảnh: Hoàn Lập

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Ngọc Sơn đánh giá danh hiệu này góp phần quan trọng trong bảo tồn sinh học, phát triển các hệ sinh thái, nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân địa bàn.

Vườn quốc gia Vũ Quang được thành lập năm 2002, tổng diện tích 57.000 ha, trong đó có 52.000 ha rừng đặc dụng, còn lại là rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Kết quả điều tra và thống kê đến hết năm 2015, vườn có hệ thực vật đa dạng với gần 1.800 loài trong tổng số 737 chi và 202 họ thực vật. Trong đó 131 loài nguy cấp cần được bảo tồn có danh mục nằm trong Sách đỏ và Nghị định 32 của Chính phủ.

Một góc của Vườn quốc gia Vũ Quang. Ảnh: Hoàn Lập © Được VnExpress cung cấp Một góc của Vườn quốc gia Vũ Quang. Ảnh: Hoàn Lập

Chương trình Vườn di sản ASEAN là một trong những sáng kiến của Nhóm công tác ASEAN về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, được thực hiện từ năm 2002. Vườn quốc gia Vũ Quang là di sản thứ 11 của Việt Nam được tổ chức này công nhận.